Hoe wij met jouw gegevens omgaan

Privacybeleid

Kunst uit het Vuistje is een educatief project- en adviesbureau, dat innovatieve producten en diensten ontwikkelt voor het onderwijs en culturele instellingen. Binnen onze digitale leermiddelen kunnen daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de onderwijsinstelling welke van het digitale leermiddel gebruik maakt het inricht.

Ingeval er sprake is van verwerking van persoonsgegevens bestaan deze uit:

  • Voor- en achternaam leerling
  • E-mailadres
  • Antwoorden en leerresultaten

Het is derhalve mogelijk dat de persoonsgegevens volledig zijn gepseudonimiseerd als de onderwijsinstelling kies voor login met een code of alias. Alleen de onderwijsinstelling kan dan de leerresultaten van een leerling koppelen aan de persoon van de leerling.

Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Wij houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en doen er alles aan om behoorlijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wilt u meer informatie over de eventuele verwerking van persoonsgegevens en hoe Kunst uit het Vuistje hier mee omgaat, lees dan verder in de privacy bijsluiter digitale leermiddelen Kunst uit het Vuistje.

 

CONVENANT DIGITALE ONDERWIJSMIDDELEN EN PRIVACY

Kunst uit het Vuistje is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: http://www.privacyconvenant.nl.

 

VERWERKERSOVEREENKOMST

De Verwerkersovereenkomst Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is van toepassing op de relatie tussen Kunst uit het Vuistje en onderwijsinstellingen. Hierin geeft een onderwijsinstelling de opdracht aan Kunst uit het Vuistje om gegevens te verwerken. Deze overeenkomst komt overeen met de modelovereenkomst behorend bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Download hier de verwerkersovereenkomst. De privacy bijsluiter en beveiligingsbijlage zijn hier te downloaden.

Mocht u prijs stellen op een ondertekende overeenkomst, dan kun u deze aanvragen via Support.