CKV-opdrachten havo

Opdrachten voor ckv op de havo

Ckv havo opdrachten

Ckv-opdrachten die havo-leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen uitvoeren: de verrassende opdrachten van Kunst uit het Vuistje zijn leuk en toegankelijk voor alle doeners en denkers in de klas

  • Praktijkopdrachten
  • Voor alle disciplines
  • In verschillende media

Ckv-opdrachten havo 4 en havo 5

Ckv-opdrachten van Kunst uit het Vuistje kun je flexibel inzetten op elk moment in je jaarplanning. Het maakt niet uit of je het vak ckv nu één of twee jaar geeft op jouw school. De praktijkopdrachten in de modules ‘Do it yourself’ zijn eenvoudig in te passen in jouw programma voor havo 4 en havo 5.

Ckv havo opdrachten

Leuke ckv-opdrachten laten de lesstof beter landen. Door actief de handen uit de mouwen te steken en zelf iets te creëren, onthouden je leerlingen de inhoud van je lessen langer en beter. Met verrassende ckv-opdrachten duik je dieper in alle disciplines en leg je makkelijker verbanden binnen alle ckv-dimensies.

Soorten ckv-opdrachten

Ckv-opdrachten verbinden de theorie uit de lessen met de wereld buiten de klas. Door actief aan de slag te gaan met verschillende soorten ckv-opdrachten merken leerlingen dat kunst en cultuur overal om hen heen is. Alleen of met een groepje, zelfstandig of klassikaal, even kort of juist uitgebreid: er zijn passende soorten ckv-opdrachten voor elk doel en elke situatie.

Ckv-opdrachten havo: wat te verwachten?

De ckv-opdrachten havo van Kunst uit het Vuistje volgen allemaal een soortgelijk pad dat loopt van inspiratie naar activatie. In de praktijkmodules raken leerlingen eerst geïnspireerd door hun creatieve voorgangers. Aan de hand van sprekende voorbeelden maken ze kennis met iconische kunstwerken of toonaangevende werkwijzen van bekende kunstenaars of makers.

Met behulp van gerichte, uitdagende vragen verdiepen leerlingen zich in de stof. Wat is er opvallend aan wat ze zien of horen? Hoe doen die kunstenaars dat, en vooral: wat willen ze zelf maken? Na dit korte inhoudelijke aanloopje gaan de leerlingen zelf actief aan de slag. Ook handig: alle ckv-opdrachten worden afgesloten met reflectievragen die leerlingen helpen terug te kijken op hun eigen proces en resultaat.

De ckv-opdrachten zijn afwisselend en maken gebruik van verschillende media. Wanneer er speciale benodigdheden zijn, gaat het altijd om eenvoudige, alledaagse materialen, zoals pen en papier, dobbelstenen of de camera van een telefoon.

Alle havo ckv-opdrachten zijn geschikt voor iedereen. Leerlingen hoeven geen skills mee te nemen en eerder opgedane vaardigheden zijn niet vereist. Om de ckv-opdrachten goed te kunnen uitvoeren, hoef je dus helemaal niet goed te kunnen zingen, dansen of tekenen. En ook niet onbelangrijk: leerlingen kunnen in elke opdracht instappen met hun eigen, individuele achtergrond en ervaringen. De ckv-opdrachten beginnen ‘waar de leerling op dat moment is’, en benodigde ‘voorkennis’ is flexibel. Dat maakt de opdrachten leuk en toegankelijk voor iedere leerling op elk niveau.

  • met inhoudelijk/theoretische aanloop
  • verschillende werkwijzen en media
  • toegankelijk voor alle leerlingen

Ckv havo opdrachten gratis proberen

Ckv-opdrachten voor havo zijn er in uiteenlopende lengte en in allerlei vormen. De praktische opdrachten zij in de methode ondergebracht in Do-it-yourself-modules, voor alle disciplines en alle dimensies.

In ‘Do it yourself: stopmotion animatie’ maken leerlingen zelf een stopmotion animatiefilmpje. Van de basisberekeningen die nodig zijn in de ‘frames per second-formule’ tot het echte camerawerk en de montage: aan het eind van de ckv-opdracht laten leerlingen hun eigen filmpje in première gaan.

In ‘Do it yourself: lekker lelijk’ bestuderen leerlingen met een ckv-opdracht de dimensie schoonheid en lelijkheid. Eerst bestuderen ze een schilderij van de bekende kunstenaar Caravaggio, daarna gaan ze zelf op zoek naar de lelijkheid met een zelfgekozen kunstwerk. Wat is er eigenlijk mooi of lelijk aan Santa Claus van Paul McCarthy? En schuilt er schoonheid in de film De helaasheid der dingen?