Lokaal en globaal

CKV HAVO VWO

DE CKV-DIMENSIE LOKAAL EN GLOBAAL ONDERZOEKT IN WELKE MATE KUNST PLAATSGEBONDEN IS.

Onze producten hebben vaak al een hele reis afgelegd voordat ze in de schappen van onze winkels liggen. Via de media zien we wat er wereldwijd gebeurt. Krijgen we hierdoor een kijkje in andere culturen of verdwijnen de verschillen door de globalisering en smelt alles juist samen tot één wereldwijde manier van leven?

Lessen in deze dimensie