Feit en fictie

CKV HAVO VWO

DE CKV-DIMENSIE FEIT EN FICTIE KIJKT NAAR HET GEBRUIK VAN WAARNEMING EN VERBEELDING IN DE KUNST

Fictie vermengd met een zekere dosis feiten geeft waarheid, zegt men wel eens. Welke betekenis hebben begrippen zoals feit en fictie, en in het verlengde daarvan waarheid en verzinsel, eigenlijk in de kunst? In deze dimensie ontleden we de waarde van feit en fictie, en onderzoeken we de kracht van waarneming en verbeelding.

Lessen in deze dimensie