Digitaal en analoog

CKV HAVO VWO

IN DEZE CKV-DIMENSIE BEKIJKEN WE DE VERSCHILLEN TUSSEN DIGITAAL EN ANALOOG EN HOE DEZE TWEE BEGRIPPEN IN DE KUNST KUNNEN SAMENSMELTEN.

We leven in een gedigitaliseerde wereld. Voor een groot deel van onze activiteiten zetten we computers in, ook bij het uitwerken van creatieve ideeën en het maken van kunst. Wordt analoge kunst langzaam verdreven door digitale kunst of blijven ze naast elkaar bestaan? Hoe beïnvloeden beide werelden elkaar? Waarom noemen sommigen digitale kunst zielloos en hoe verhouden analoge en digitale kunst zich tot elkaar?

Lessen in deze dimensie