CKV-eindopdracht

CKV-eindopdrachten voor vmbo, havo en vwo

Handige ckv-eindopdrachten

Ckv-eindopdrachten waarmee leerlingen het vak ckv goed afsluiten: met het Cultureel Zelfportret Eind en andere eindopdrachten van Kunst uit het Vuistje reflecteren leerlingen op hun eigen ckv-carrière.

  • verschillende eindopdrachten
  • voor vmbo, havo en vwo
  • Cultureel Zelfportret Eind

Ckv-eindopdrachten vmbo b/k

Met een heldere ckv-eindopdracht kijken leerlingen vmbo b/k makkelijk terug op alle indrukken en ervaringen van het vak ckv. Het Cultureel Zelfportret Eind in de Meesterwerken-methode helpt leerlingen stap voor stap reflecteren op alle lesstof en activiteiten.

Ckv-eindopdrachten vmbo

Terugblikken en reflecteren is belangrijk in het vak ckv: het Cultureel Zelfportret Eind in de vmbo-methode begeleidt leerlingen stap voor stap het vak ckv af te sluiten. Ze staan stil bij de indrukken die ze opdeden in de klas, en bij de culturele activiteiten die ze zelfstandig of klassikaal ondernamen in het veld.

Ckv-eindopdrachten voor havo-vwo

Ckv-eindopdrachten laten de culturele ervaringen van het vak beter landen. Het Cultureel Zelfportret Eind helpt leerlingen terugblikken op alle indrukken en maakt een inventaris op: welke disciplines zijn behandeld? Welke dimensies kwamen voorbij? En wat vonden ze eigenlijk van het vak?

Ckv-eindopdrachten: verschillende soorten

De ckv-eindopdrachten blijven niet beperkt tot het Cultureel Zelfportret Eind. Het afsluitende CZP is een verplicht onderdeel in het kunstdossier, maar het is zeker niet de enige module die leerlingen helpt om het vak goed af te sluiten. Ckv-eindopdrachten komen in de vorm van verslaglegging na activiteiten, kunstanalyses, ckv-onderzoek (havo-vwo). Al deze onderdelen horen bij een goede afsluiting van het vak ckv. De begeleidende modules van Kunst uit het Vuistje houden al die onderdelen overzichtelijk en maken het wel heel eenvoudig om alles op te slaan in het kunstdossier.

Analysemodules helpen leerlingen stap voor stap bij het analyseren van verschillende kunstvormen en disciplines. Activiteitenmodules begeleiden bij de verslaglegging van culturele activiteiten (cap’s) die leerlingen zelfstandig of klassikaal ondernemen. De uitgebreide onderzoeksmodules nemen leerlingen op helder wijze mee in het proces van hun ckv-onderzoek. Van een onderwerp kiezen tot het presenteren van de bevindingen.

De ckv-eindopdrachten laten leerlingen reflecteren maar ook vooruitkijken: wat hebben leerlingen gezien, gehoord, meegemaakt? Wat hebben ze zelf gedaan, gemaakt, geleerd of gecreëerd? Welke indruk heeft dat achtergelaten? Maar zeker ook: wat betekent dat voor de rest van hun culturele leven? Zijn ze nieuwsgierig naar meer? Zien ze kunst en cultuur op hun toekomstige horizon? En hoe zou dat er dan uit kunnen zien?

Alle ckv-eindopdrachten van Kunst uit het Vuistje – van Cultureel Zelfportret Eind tot de activiteitenmodules en onderzoeksmodules – zijn geschikt om zelfstandig mee aan de slag te gaan. De opdrachten en instructies zijn helder en duidelijk, maar laten alle ruimte voor de individuele keuzes van leerlingen. In de digitale omgeving kunnen zij alle materialen, werkstukken, links en bestanden direct uploaden. Zo zijn de verschillende ckv-eindopdrachten wel heel makkelijk te bewaren in het verplichte kunstdossier.

  • ckv-eindopdrachten in kunstdossier
  • hulp bij analyse, activiteiten en onderzoek
  • ruime mogelijkheden en veel keuzevrijheid

Ckv-opdrachten gratis proberen

Ckv-eindopdrachten en aanverwante begeleidende modules zijn er voor alle niveaus en leerwegen. Kunst uit het Vuistje biedt een passend Cultureel Zelfportret Eind voor het vmbo, havo en vwo. De begeleidende modules voor kunstanalyse, activiteiten en het ckv-onderzoek zijn natuurlijk geschikt voor elke afzonderlijke leerweg.